HYRESVILLKOR

​1. ALLMÄNT

SunApartments nedan kallad uthyrningsbolaget, förmedlar uthyrning av semesterbostad på uppdrag av ägaren till semesterbostaden. Vid bokning av semesterbostad genom uthyrningsbolaget gäller nedanstående villkor.

2. BINDANDE AVTAL

Avtalet träder i kraft och är bindande för parterna när bokningsavgiften finns på konto, som uthyrningsbolaget anvisat hyresgästen. Hyresgästen ansvarar för att noga kontrollera att uppgifterna i bokningsbekräftelsen stämmer. Om bokningsavgiften eller slutbetalningen inte sker innan eller på förfallodagen skall hyresgästen därmed anses ha gjort en formell avbeställning.

3. INFORMATION OM SEMESTERBOSTADEN

Semesterbostaden är privatägd och hyrs ut fullt möblerat med bäddplatser och sittplatser för det fastställda personantalet och är utrustat med glas, porslin, bestick, husgeråd, täcken, kuddar och linne (lakan och handdukar). För ytterligare information om semesterbostaden hänvisas till information på uthyrningsbolagets hemsida www.sunapartments.se.

4. HYRA OCH AVGIFTER

Hyran gäller för hela semesterbostaden, under den överenskomna perioden, och innefattar rätten, för det i bokningsbekräftelsen angivna antalet personer, att disponera semesterbostaden. I hyran ingår en veckostädning av semesterbostaden. Hyresbeloppet framgår av gällande prislista.

5. REGLER FÖR BETALNING

När Du har mottagit bokningsbekräftelsen betalar Du handpenningen till bankgiro (se bokningsbekräftelse) inom 3 arbetsdagar, bokningsavgiften är högst 1500 sv.kr/vecka och lägenhet. Efter inbetald handpenning skickas slutlig information. Resterande hyresbelopp betalas på plats till hyresvärden.

6. REGLER FÖR AVBOKNING

Vid avbokning debiteras en avbokningsavgift ( ett max belopp av 1500sv.kr).
I fall att Svenska Utrikesdepartementet, eller likvärdig myndighet, avråder att resa till Kroatien så återbetalas inte handpenningen.

7. AVBESTÄLLNINGSSKYDD

Uthyrningsbolaget rekommenderar att hyresgästen tecknar en reseförsäkring för eventuell avbokning som t ex i fall av plötslig sjukdom, olycka eller dödsfall leder till att semestern måsta avbokas. Uthyrningsbolaget kan inte erbjuda sina kunder avtal om avbeställningsskydd.

8. HYRESGÄSTENS FÖRPLIKTELSER

Incheckning och överlämning av nycklar till semesterbostaden sker vanligtvis kl. 16.00 på ankomstdagen om inte annat är avtalat.
Semesterbostaden får inte, utan särskild överenskommelse, användas av flera övernattande än som angivits i bokningsbekräftelsen. Hyresvärdarna har rätt att neka tillträda eller debitera extra för personer utöver det antal som anges i bokningsbekräftelsen, om man inte har kommit överens om dem på förhand.
Hyresgästen och hans medresenärer är skyldiga att vårda semesterbostaden väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Hyresgästen och hans medresenärer ansvarar för kostnader i samband med eventuell skadegörelse på semesterbostaden och dess inredning och inventarier och för oförsiktigt förfarande.
​Vid större skador skall reglering ske innan avresa. ​ Eventuellt försäkringsskydd för hyresgästen och dennas tillhörigheter under hyresperioden i semesterbostaden ordnas och bekostas av hyresgästen själv.
Skada, problem, fel eller brister, som uppstår under hyresperioden, skall meddelas omgående till uthyrningsbolaget eller uthyrningsbolagets platsombud för åtgärd. Det gäller allt från smärre fel (såsom packningar, tröga lås) till större skador. Om hyresgästen inte omedelbart meddelar uthyrningsbolaget eller uthyrningsbolagets platsombud skada, problem, fel eller brister anses allt vara i sin ordning i semesterbostaden. Hyresgästen kan inte förvänta att eventuell swimmingpool är i bruksskick under hela hyresperioden eftersom behov av extraordinär poolskötsel och/eller arbete med pool (rengöring, underhållsarbete, desinficering mm) ibland kan uppstå. Det är hyresgästens ansvar att städa semesterhuset löpande, eller låta städa löpande, tvätta egna kläder samt tömma sopor under hyresperioden. Hyresgästen skall själv diska och tömma sopor innan avresa, för det ingår inte i slutstädningen. Hyresgästen får inte utföra målning, tapetsering, hänga upp tavelkrokar och därmed jämförlig åtgärd. Hyresgästen får inte överlåta hyresrätten eller upplåta fastigheten i andra hand. Utcheckning och returnering av nycklar sker vanligtvis kl. 10.00 på avresedagen om inte annat är avtalat.

9. UTHYRNINGSBOLAGETS FÖRPLIKTELSER

Uthyrningsbolaget ansvarar för att uppgifterna i beskrivningen av semesterbostaden är korrekta. Om uthyrningsbolaget gör sig skyldig till kontraktsbrott ersätts ekonomiska förluster (men inte personskador). Uthyrningsbolagets ersättningsskyldighet, då man inräknar alla gästernas krav, begränsas till hyressumman. Uthyrningsbolaget ansvarar inte för hyresgästens eller hans medresenärers handlingar eller försummelser. Uthyrningsbolaget ansvarar inte heller för skador eller förluster som drabbar hyresgästen eller hans medresenärer vid inbrott. Användningen av semesterbostaden och dess inredning och inventarier, härunder swimmingpool, lekplats mm sker helt på hyresgästens ansvar. Om hyresgästen av skäl som ej orsakats av uthyrningsbolaget, inte tagit semesterbostaden i anspråk, kan hyresgästen inte framställa ersättning för detta.

10. AVTALSFÖRÄNDRINGAR

Då bokningsbekräftelsen har skickats iväg är det osannolikt, men inte helt omöjligt, att omfattande förändringar i beskrivningen av semesterbostaden uppstår. I fall det är fråga om en omfattande förändring har kunden rätt att inom 5 dagar efter han erhållit informationen avboka utan kostnad. Eventuella inbetalda hyror och avgifter betalas tillbaka. Uthyrningsbolaget har rätt till prisförändringar 30 dagar före hyresperioden börjar om skatter, offentliga avgifter eller valutakurserna förändras så att hyran påverkas. Om priserna höjs med över 20 % har hyresgästen rätt att inom 5 dagar efter han erhållit informationen avboka utan kostnad och eventuella inbetalda hyror och avgifter betalas tillbaka. Om oförutsedda händelser förhindrar användningen av semesterbostaden har uthyrningsbolaget rätt att säga upp avtalet innan hyresperioden träder i kraft eller under hyresperioden. I sådana fall försöker uthyrningsbolaget hitta ett likvärdigt, ersättande semesterobjekt åt hyresgästen. Om detta inte är möjligt, eller hyresgästen av legitima skäl tackar nej till en bostad, betalas hyresavgiften, exklusive bokningsavgift, och övriga avgifter tillbaka.

11. FORCE MAJEURE

Uthyrningsbolaget ansvarar inte för skador som uppstår till följd av ett oöverkomligt hinder eller av andra oförutsedda händelser, som uthyrningsbolaget inte kunde ha avvärjt. Med force majeure avses en oförutsedd händelse av extraordinärt slag som utesluter möjligheten att fullgöra en avtalad prestation. Till dessa händelser räknas krig, upplopp, strejk, naturkatastrof, brand, exportförbud mm som omöjliggör för uthyrningsbolaget att fullfölja sina åtaganden.Om internationella bestämmelser eller nationella lagar begränsar eller hindrar uthyrningsbolaget verksamhet så gäller dessa bestämmelser.

12. LAGSTIFTNING

För uthyrningen gäller kroatisk lagstiftning.